SQL_Banner.jpg

Asnaf Databased Centre

simpanan data bagi bantuan kemanusiaan
Pengenalan

Asnaf Databased Centre atau merupakan satu perkhidmatan atas talian yang dibangunkan oleh MAPIM Malaysia khusus untuk asnaf fakir dan miskin. Portal ini merupakan satu kemudahan bagi pendataan asnaf fakir dan miskin untuk membuat semakan serta mengemas kini maklumat peribadi (ketua keluarga) dan isi rumah (tanggungan).

Objektif
  • Semakan butiran peribadi diri dan tanggungan asnaf fakir/miskin

  • Mengemaskini Maklumat Peribadi Diri dan Tanggungan Asnaf Fakir/Miskin.

Kepentingan
  • Memastikan maklumat peribadi diri (ketua keluarga) dan isi rumah (tanggungan) asnaf adalah TEPAT dan TERKINI.

  • Memastikan agihan bantuan zakat dapat disalurkan dengan TEPAT serta BERKESAN.