top of page
SQL_Banner.jpg

Asnaf Database Centre

simpanan data bagi bantuan kemanusiaan
Pengenalan

Asnaf Database Centre atau merupakan satu perkhidmatan atas talian yang dibangunkan oleh MAPIM Malaysia khusus untuk asnaf fakir dan miskin. Portal ini merupakan satu kemudahan bagi pendataan asnaf fakir dan miskin untuk membuat semakan serta mengemas kini maklumat peribadi (ketua keluarga) dan isi rumah (tanggungan).

Laporan real-time 

Sebarang data yang dimasukkan segera ditunjukkan pada laporan masa nyata.


Semak setiap status semasa dalam masa nyata.

database-blue.png
Kelebihan & Kepentingan
Asnaf Databased Centre
  • Memastikan maklumat peribadi diri (ketua keluarga) dan isi rumah (tanggungan) asnaf adalah TEPAT dan TERKINI.

  • Memastikan agihan bantuan zakat dapat disalurkan dengan TEPAT serta BERKESAN.

UX Venn Diagram.png
bottom of page