Penasihat Syariah MAPIM Malaysia

izhar.png

PROF. MADYA DATO’ DR. MOHD IZHAR ARIFF MOHD KASHIM

Kepakaran:  Fatwa Kontemporari; Perundangan Islam Pemakanan
                    dan Kepenggunaan Kontemporari

 

Kualifiakasi:

                    Phd Fiqh Fatwa Makanan dan Kepenggunaan Semasa. 2013. Syariah. UKM.

                    Sarjana Fiqh Politik Islam. 2006. Syariah, UKM.

                    BA (Hons) Kuliah Syariah & Undang-undang. 2003. Al-Azhar Mesir.

                    Dip. Syariah & B. Arab. 2002. Kolej Badaruddin, Damascus, Syria.

Jawatan Semasa: 

                    Ketua Jaringan Industeri dan Komuniti Fakulti Pengajian Islam UKM.

                    Felo Bersekutu Institut Islam hadhari, UKM.

Buku Terbitan :

                    - "Take 5" Tazkirah 5 Minit, Bukan 5 jam (PTS Sdn Bhd)

                    - Rukun Iman (Bhgn 1).  - Rtm Syahadah 2021

                    - Physicochemical And Medicinal Properties Of Tualang, Gelam And Kelulut Honeys: A
                      Comprehensive Review.  - Nutrients.  1-31. 

                    - Jom Tanya Pakar: Angin Pasang & Hernia.